Werkwijze

Reacties uitgeschakeld voor Werkwijze

Hexspoor Bouwbegeleiding en Advies (HBA) hanteert een heldere, transparante werkwijze. In nauwe samenspraak met de opdrachtgever wordt de opdracht omschreven. Het geven van ondersteuning, adviezen, aanbevelingen en het maken van beheerplannen, conditiemetingen, inspecties, onderzoeken, verslaglegging van vergaderingen en bezoekrapportage van toezicht,  e.d. worden vervolgens omschreven in een daarvoor bestemd standaard technisch rapport of document.

De communicatie, afstemming en planning tussen de betrokken partijen is hierbij van groot belang. Oor hebben voor de wensen van de opdrachtgever en een juiste vertaling van de wensen in een goed onderbouwd plan van aanpak, plan van eisen, bestek of advies, zijn de pijlers voor het welslagen van een project zonder gebreken. Het helder en duidelijk aangeven van consequenties van bepaalde keuzes of beslissingen speelt hierin een belangrijke rol.

HBA is een dynamisch en objectief bouwbegeleidingsbedrijf en opereert in die zin onafhankelijk van installatiebedrijven en andere opdrachtgevers.

 

 

 

 

Comments are closed.