Bedrijfsprofiel

Reacties uitgeschakeld voor Bedrijfsprofiel

Bedrijfsprofiel Hexspoor Bouwbegeleiding en Advies (HBA)

De onderneming

Hexspoor Bouwbegeleiding en Advies (HBA)
is een dynamisch en objectief bedrijf en is gespecialiseerd op gebied van de discipline Elektrotechniek, gevestigd te Venhuizen. Daarnaast heeft HBA veel kennis door ervaring binnen de disciplines bouwkunde, werktuigbouwkunde en Infra.

De onderneming kenmerkt zich door een enthousiaste en directe aanpak van projecten. De voorhanden zijnde deskundigheid zien diep geworteld in een zeer ruime werkervaring (meer als veertig jaar) in zowel kleine als grote projecten. Zowel bij nieuwbouwprojecten als bij het inpassen in bestaande installaties staat onze expertise op dit gebied garant voor een optimaal resultaat.

Aanpak

Hexspoor Bouwbegeleiding en Advies (HBA) hanteert een heldere, transparante werkwijze. In nauwe samenspraak met de opdrachtgever wordt de opdracht omschreven. Het geven van ondersteuning, adviezen, aanbevelingen en het maken van beheerplannen, conditiemetingen, inspecties, onderzoeken, verslaglegging van vergaderingen en bezoekrapportage van toezicht,  e.d. worden vervolgens omschreven in een daarvoor bestemd standaard technisch rapport of document.

De communicatie, afstemming en planning tussen de betrokken partijen is hierbij van groot belang. Oor hebben voor de wensen van de opdrachtgever en een juiste vertaling van de wensen in een goed onderbouwd plan van aanpak, plan van eisen, bestek of advies, zijn de pijlers voor het welslagen van een project zonder gebreken. Het helder en duidelijk aangeven van consequenties van bepaalde keuzes of beslissingen speelt hierin een belangrijke rol.

HBA is een dynamisch en objectief bouwbegeleidingsbedrijf en opereert in die zin onafhankelijk van installatiebedrijven en andere opdrachtgevers.

Technische Disciplines

De discipline Elektrotechniek omvat onder andere de volgende disciplines:

 • Noodstroominstallatie;
 • Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie;
 • Medische aardingsinstallatie;
 • Bekabeling /distributie elektrische installatie;
 • Hoofdschakel- en onderverdeelinrichtingen;
 • Licht-, noodverlichting- en krachtinstallatie;
 • Personenzoek- en oproepinstallatie;
 • Signaleringsinstallatie;
 • Telefoon-, data- en CAI installatie;
 • Intercominstallatie;
 • Geluidsinstallatie;
 • CCTV installatie;
 • Brand- en inbraakbeveiliginginstallatie;
 • Toegangscontrole installatie;
 • Omtrek- en terreinbeveiliginginstallatie;
 • Overlastbeveiligingsinstallatie;
 • Meet- en regelinstallatie.

Activiteiten

HBA ontplooit verschillende activiteiten, deze kunnen onder andere zijn:

 • het opzetten, toetsen en controleren van het Programma van Eisen, ontwerp- en werktekeningen, bestek en beoordelen (meer- en minder)openbegrotingen en geven van betaling- en opdrachtadviezen;
 • installateurselectie voor het uitvoeren van voornoemde installaties;
 • het uitvoeren van thermografische inspecties van schakel- en verdeelinrichtingen;
 • het bepalen van de condities van installaties (NEN 2767) en opstellen van meerjarige onderhoudsbegrotingen;
 • het onderzoeken, rapporteren en het geven van advies in zake van geconstateerde afwijkingen en gebreken;
 • het begeleiden van inspectieopdrachten van NEN 1010 en 3140 en opstellen van werkomschrijvingen;
 • het rapporteren onderzoek power quality en energiebesparingprojecten;
 • projectbegeleiden, toezicht houden (controle tijdens uitvoering);
 • het opstellen van rapportages en/of opleveringsdocumenten voor voornoemde installaties;
 • het ondersteunen van de directie UAV en opdrachtgevers en het houden van oplevering;
 • het opstellen van een beheerplan, projectmatig opzetten van beheersysteem, onderhoud begeleiden, etc.

Projecten

De hiervoor genoemde activiteiten kunnen verschillen van aard, omvang en moeilijkheidsgraad. Activiteiten kunnen betreffen voor onder andere een installatie voor:

 • woonfunctie;
 • bijeenkomstfunctie;
 • gezondheidsfunctie;
 • industriefunctie;
 • kantoorfunctie;
 • logiesfunctie;
 • onderwijsfunctie;
 • sportfunctie;
 • winkelfunctie;
 • overige gebruiksfuncties.

Prijsbepaling

HBA kan voor een zeer laag tarief worden ingezet. Medebepalend voor het tarief zijn o.a. de werkzaamheden, de geografische ligging, de faciliteiten en de omstandigheden waar de activiteiten moeten worden uitgevoerd.
Voor de te verrichten werkzaamheden maken wij graag een vrijblijvende aanbieding. De werkzaamheden kunnen op regiebasis worden uitgevoerd.

 

 

 

 

Comments are closed.